31 Mart 2015 Ulusal Elektrik Kesintisi Olayı

31 Mart 2015 Ulusal Elektrik Kesintisi Olayı

31 Mart Elektrik Kesintisi

Ulusal çapta yaşanılan en büyük elektrik krizinin yaşandığı 31 Mart 2015’te yaşanılanlar bütün herkesi olumsuz etkilemiştir.

Kesintinin bağlı bulunduğumuz Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde en az etkiyle atlatılması için BOSEN Enerji olarak eldeki imkanlar dahilinde yapılan büyük çabalarla, başarılı çalışmalar yapılmıştır. Ülke çapında yaşanan bu olay, Arz Güvenliği kavramını tekrardan tartışmaların göbeğine taşıyacağı aşikârdır. Raporun devamında görüleceği üzere, BOSEN Enerji, sahip olduğu “Black Start” ve “Ada Modu” Çalışma kabiliyetleri ile bölgesi için arz güvenliğinin vazgeçilemez sigortasıdır.

Kesintinin hemen sonrasında, Bursa ilimizde 154 kV enterkonnekte sistem üzerindeki hiçbir barada gerilim yok iken, Bosen Enerji elindeki acil durum jeneratörlerini kullanarak, sıfırdan kalkınarak enerji üretmeye başlamış olup, Adapazarı Yük Tevzii Merkezi ile yapılan koordineli çalışma ile TEİAŞ tarafından işletilen Bursa Sanayi Trafo Merkezin’e bölgenin ilk 154 kV luk gerilimi, BOSEN Enerji tatbik etmiştir. Adapazarı Yük Tevzii Merkezinin, bu gerilimi referans olarak diğer santralleri sistem dahil ettirmek istemiş ancak başaramamıştır. Bu sebeple sistemden gelen darbe tekrar BOSEN Enerjinin de devreden çıkmasına neden olsa da Bursa ilinde 11:21 ila 11:50 saatleri arası kısmi de olsa ilk elektrik kullanımına başlanıldığı Organize Sanayi Bölgesi olmuştur.

Sonraki Black Start çalışmasında enterkonnekte sistemden izole olarak “Ada Modu” çalışması ile 12:27 ila 13:28 saatleri arasında yine kısmi elektrik tedariği olabilmiş olup, çalışabilir üretim kapasitesi karşısında, tüketimdeki hızlı artıştan kaynaklı denge bozulması sebebiyle tekrar devre dışı kalınmıştır.

Üçüncü defa tekrarlanan Black Start ile kalkış sonrası, saat 14:12 sonrası kısmı OSB Fiderlerinin beslemesinin yanında enterkonnekte sisteme verilen katkı ile hem OSB işletmeleri enerjilendirilmiş hem de arta kalan üretim ile Ulusal Sistemin tekrar ayağa kaldırılmasına yardımcı olunmuştur.

BOSEN ENERJİ A.Ş.

 http://www.olay.com.tr/yazarlar/feridun-eyupoglu/bursa-nin-elektrige-kavusma-seruveni/2279/